Point of Care Testing

POCT tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet. Små mobila instrument möjliggör testning nära patienten och ger snabba provsvar.

Resultaten kan diskuteras med läkare i direkt anslutning till provtagningen, en fördel för både patient och vårdgivare. Testning genomförs vid tex vid sjukhussängen, i primärvården, vid akutenheter och på intensivvårdsavdelningar. Prover behöver därigenom inte skickas till sjukhusets laboratorie, där transport och längre analys tider adderar till lång TAT, (turn around time), innan provsvaret når behandlande läkare. Provtagning och analys av POCT tester kräver oftast inte specifik kompetens, till skillnad från de stora sjukhuslaboratoriernas ofta tekniskt krävande utrustning. Snabba och korrekta provsvar ger snabbare behandling, och möjliggör färre sjukhusdagar, vilket i sin tur innebär kostnadsbesparingar.

PLD Micro Flex för Point of Care Testing

Prolight Diagnostics planerar att starta utveckling av ett nytt testsystem, PLD Micro Flex, för att skapa en plattform som ger snabba resultat med hög testprestanda och flexibilitet. Det första planerade kliniska området är hjärtmarkörer, inkluderat Troponin för att diagnosticera hjärtinfarkt.

PLD Micro Flex