PLD Micro Flex

PLD Micro Flex

PLD Micro Flex består av testkort och ett mobilt instrument.

Korten är testspecifika och förpreparerade med reagens för analys av biomarkörerna i det aktuella testet. Det första planerade kliniska området är hjärtmarkörer, inkluderat högkänsligt troponin för att diagnosticera hjärtinfarkt.

Utvecklingsplan

Översiktlig plan och huvudmålsättningar under en 2-3 årsperiod.

 • Första utvecklingssteget

  Verifiering av plattformens funktionalitet
  Instrumentprototyp och testkort

 • Andra utvecklingssteget

  Produktutveckling av instrument och testkort. ”Core functionality”.

 • Tredje utvecklingssteget

  Kliniska prövningar och produktionsanpassningar

Avslutad utvecklingssteg

Pågående utvecklingssteg

Kommande utvecklingssteg

Troponin - Snabb och högkänslig hjärtmarkör

Världsmarknaden för hjärtmarkörer växer mycket snabbt. 2017 uppgick försäljningen till 6,3 miljarder USD och den beräknas öka till 9,9 miljarder USD 2022 (CAGR 9,5%). Den ledande markören inom området är Troponin, för diagnos av hjärtinfarkt. Ett högkänsligt Troponin-test efterfrågas idag i POCT format, testet erbjuds idag av sjukhuslaboratorierna.

 

Snabb och tillförlitlig

Teknologin förutsättningen att erhålla testsvar inom 10 minuter med laboratorieprecision.

Teknologin möjliggör bredd

Teknologin som utvecklas möjliggör fler tillämpningar inom exempelvis: Cancer, Trauma, Inflammation och Livsstil/Hälsa

Integration

Instrumentet utvecklas för att kunna kopplas upp för export av testresultat till exempelvis patientjournaler.

PLD Micro Flex som baseras på Micro Elisa plattformen avser att nå kraven för mätning av högkänsligt Troponin.

Plattformen har förutsättningar att nå en marknadsledande position då den avser att:

 • Nå kraven för mätning av high sensitive troponin
 • Mäta en enskild, eller upp till fyra markörer parallellt
 • Ge resultat på mindre än 10 minuter med laboratorieprecision
 • Användas för många olika tester / markörkombinationer