VD ord

Behovet av tillförlitlig diagnostik har ökat kraftigt under covidpandemin. Under samtal med potentiella industriella partners har det framkommit att det finns ett stort intresse för att kunna flytta över existerande tester från stora centrala laboratorier ut till mindre kliniker med små egna labb och POC instrument, så kallad distributed testing. Som tidigare meddelats i separat pressmeddelande har styrelsen därför beslutad att starta en särskild utveckling inom detta nya område tillsammans med bolagets teknologipartner, brittiska TTP (The Technology Partnership).

Vi har tidigare berättat att fyra nya patentansökningar har genererats under utvecklingsarbetet hos TTP. Ägandet av dessa fyra patentansökningar har övertagits av Prolight Diagnostics, enligt tidigare överenskommelse med TTP. Ansökningsprocesserna drivs nu vidare i den internationella ansökan PCT (Patent Cooperation Treaty) respektive i nationell fas. En av de innovativa patentansökningarna avser hur provtagningsröret direkt kan integreras i testkortet.

En annan patentsökt innovation är testkort innehållande en integrerad centrifug. Härigenom uppnås ett mycket enkelt arbetsflöde för alla typer av klinisk miljö. Ingen utbildad personal behövs för att pipettera och centrifugera blodprovet. Vårt POC system ger förutsättningar att kunna erbjuda en fullt automatiserad plattform för immunodiagnostik. Nedan visas en schematisk bildserie hur detta enkla arbetsflöde kan komma att se ut.

Uppbyggnaden av PLD MicroFlex POC plattform med den unikt integrerade centrifugen och provtagningsröret speglar även hur de stora laboratorieinstrumentens arbetsflöden är uppbyggda från blodprov till resultat. TTP bedömer därför att den flexibla PLD MicroFlex plattformen kan anpassas så att även befintliga centrala laboratorietester - inom flera kliniska områden - kan erbjudas till POC och mindre laboratorier utan större kemiska förändringar. Härigenom skulle stora kostnads- och tidsbesparingar kunna uppnås för de bolag som önskar lansera sina centrala laboratorietester även till den växande marknaden för POC och distributed testing.

 Mot bakgrund av att det finns ytterligare en ny potentiell marknad för Prolight Diagnostics har styrelsen beslutat att ge TTP uppdraget att utveckla ett nytt universellt testkort för PLD MicroFlex plattformen, dedikerat för POC/ distributed testing för existerande centrala laboratorietester, inklusive multiplex tester. Härigenom hoppas vi att potentiella partners intresse för Prolight Diagnostics kommer att bibehållas och stärkas.

Arbetet med det nya utvecklingsområdet kommer att starta under januari månad. Styrelsen bedömer att denna satsning ökar marknadspotentialen för PLD MicroFlex plattform och stärker Prolight Diagnostics kommersiella möjligheter. Parallellt fortsätter vi som tidigare att bevaka utvecklingen av nya teknologier och utvärderar om någon av dessa skulle kunna stärka och komplettera vårt erbjudande ytterligare så att vi kan bli ett helt unikt bolag inom POC testing.

Lund i november 2021
Ulf Bladin, VD Prolight Diagnostics AB (publ)