Unik innovation

Vi har utvecklat POC systemet med den första biomarkören, högkänsligt troponin. Genom vår nya innovation kan blodprovstagningsröret integreras  direkt i den automatiserade processen. De manuella steg som finns i de flesta metoder på marknaden idag, som pi­pettering, centrifugering och spädning kan därmed elimineras.  

Vår målsättning är att kunna erbjuda en enkel, flexibel och automatiserad analysprocess.