Styrelse och revisor

Uppdraget för samtliga styrelseledamöter gäller fram till slutet av nästa årsstämma.

Mats Persson Ordförande

Mats Persson är civilekonom och har en MBA från University of California. Persson var under åren 1999-2014 senior partner och delägare i konsultbolaget NEUMAN & NYDAHL HANDELSBOLAG med huvudinriktning på förändrings- och omstruktureringsfrågor samt ledarskapsutveckling. Persson har tidigare varit verksam som VD och marknadschef i bland annat Candor, Interspiro, Thermia och AGA Gas. Persson är styrelsemedlem i Vironova AB, QBNK AB, North Tracker AB, Newfour AB, Mats O Persson Konsult AB och Mats O Persson Invest AB. Härutöver har Persson tidigare varit verksam i ett flertal styrelser, såväl noterade som mindre utvecklingsbolag.

Maria Holmlund Styrelseledamot

Maria Holmlund har en Fil kand i kemi och Biologi från Uppsala Universitet samt en Master of Science från University of North Carolina. Holmlund har 30 års erfarenhet inom Life Science och Diagnostikområdet. Hon har arbetat på ledande befattningar med fokus på marknadsföring i internationella diagnostikbolag som Pharmacia Diagnostics, Boehringer Mannheim, Roche Scandinavia, Phadia och Thermo Fisher Scientific. Styrelseledamot i Biovica AB.

Masoud Khayyami Styrelseledamot

Dr. Masoud Khayyami är Bolagets grundare. Khayyami är doktor i kemi vid Lunds Universitet och har gedigen erfarenhet från forskning inom medtech- och biotekniksektorerna. Han har entreprenörerfarenhet (Acromed Invest AB) och expertiskunnande inom tillämpad medicin, mikrobiologi- och biotechområdet, särskilt vad gäller utveckling av olika typer av biomolekyler för kommersiell användning och forskning inom biologiska applikationer. Khayyami är styrelsemedlem i fyra andra medtech bolag och VD för Spectracure AB. Han har 25 publicerade vetenskapliga artiklar samt sex patent/patentansökningar av vilka de flesta är internationella.

Ingemar Kihlström Styrelseledamot

Ingemar Kihlström, Fil kand i kemi och biologi, doktor i fysiologi från Uppsala Universitet, samt docent vid Uppsala Universitet. Konsult inom bioteknik och finans. Kihlström har tidigare arbetat med forskning och utveckling och affärsutveckling under tiden 1982-1996 vid både Astra AB och Pharmacia AB. Därefter som läkemedelsanalytiker i finansbranschen bl.a. på Swedbank, Aros Securities och ABG Sundal Collier. Idag styrelseordförande i Miris Holding AB, Spectracure AB, EQL Pharma AB och BoMill Holding AB. Styrelseledamot i Respiratorius AB, HealthInvest AB och Emplicure AB.

Revisor

Andreas Brodström Revisor

Bolagets revisor är Andreas Brodström, auktoriserad revisor och verksam partner vid Mazars SET. Han är också medlem av FAR.