Styrelse och revisor

Uppdraget för samtliga styrelseledamöter gäller fram till slutet av nästa årsstämma.

Masoud Khayyami Ordförande

Utbildning och bakgrund: Doktor i kemi vid Lunds Universitet. Gedigen erfarenhet från forskning, medicin, medtech och biotekniksektorerna. Gedigen entreprenörserfarenhet (t.ex. Prolight Diagnostics AB, Lumito AB och Gasporox AB) och expertkunnande inom tillämpad medicin, mikrobiologi- och biotechområdet, särskilt vad gäller utveckling av olika typer av biomolekyler för kommersiell användning och forskning inom biologiska applikationer. Styrelseledamot både i medtechbolag och andra bolag. Engagerad i Prolight Diagnostics sedan 1999, och grundare av bolaget.

Maria Holmlund Styrelseledamot

Utbildning och bakgrund: Fil. kand i kemi och Biologi från Uppsala Universitet samt en Master of Science från University of North Carolina. 30 års erfarenhet inom Life Science och Diagnostikområdet. Arbetat på ledande befattningar med fokus på marknadsföring i internationella diagnostikbolag som Pharmacia Diagnostics, Boehringer Mannheim, Roche Scandinavia, Phadia och Thermo Fisher Scientific. Styrelseledamot i Biovica AB. VD i Prolight Diagnostics AB sedan hösten 2016.

Ingemar Kihlström Styrelseledamot

Utbildning och bakgrund: Fil. kand i kemi och biologi, doktor i fysiologi från Uppsala Universitet, samt docent vid Uppsala Universitet. Konsult inom bioteknik och finans. Kihlström har tidigare arbetat med forskning och utveckling och affärsutveckling under tiden 1982-1996 vid både Astra AB och Pharmacia AB. Därefter som läkemedelsanalytiker i finansbranschen bl.a. på Swedbank, Aros Securities och ABG Sundal Collier. Idag styrelseordförande i Miris Holding AB, Spectracure AB, EQL Pharma AB och BoMill Holding AB. Styrelseledamot i Respiratorius AB, HealthInvest AB och Emplicure AB.

Revisor

Jesper Ahlkvist Revisor

Bolagets revisor är Jesper Ahlkvist, auktoriserad revisor och verksam partner vid Mazars SET.