Marknad

Ambitionen är att erbjuda marknaden innovativa analyser via Point-of-Care Testing (POCT), med samma höga precision som sjukhusens centrala laboratorium, men med förkortad analystid.

Den globala marknaden för POCT fortsätter att växa. POCT-området som helhet omsatte 19,3 miljarder USD under 2018 och beräknas öka till 25,5 miljarder USD 2023.

Den globala marknaden för hjärtmarkörer uppgick till 6,3 miljarder USD under 2017 och beräknas öka till 9,9 miljarder USD 2022.

Marknaden för troponin uppgick till 2,3 miljarder USD under 2017 och beräknas öka till 3,6 miljarder USD 2022. Detta motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt med 8,9 procent, vilket är en av de högsta tillväxtsiffrorna på den globala POCT-marknaden.

1Point-of-care Diagnostics: Technologies and Global Markets, BBC Research, August 2019.
Cardiac Blomarkers: Technologies and Global Markets BBC Research, August 2019.

Det finns ett uttalat stort behov av snabba, korrekta patientnära tester - Point-of-care Testing (POCT). Marknaden efterfrågar att fler tester flyttas ut från de stora sjukhuslabben, närmare patienten och behandlande vårdgivare vilket har blivit än mer synligt under corona pandemin. Behovet av säkra, precisa och högkvalitativa POCT kommer därmed att öka.

Trender som gynnar marknadsutvecklingen för POCT

Covidpandemin har ökat efterfrågan av säkra POC tester som kan utföras nära patienten

Äldre befolkning i västvärlden

Digitalisering inom vården

Ökade sjukhusinvesteringar