Ledning & styrelse

Ledning

Ulf Bladin VD

VD sedan 1 juli 2020. 

Ulf Bladin är Medicinekandidat från Karolinska Institutet, civilekonom och MSc från Handelshögskolan i Stockholm. Ulf har tidigare varit bland annat General Manager, Vice President för regionen EMEA på Hycor Biomedical, Vice President Commercial Operations Europe på Thermo Fisher Scientific Immuno Diagnostics Division, Vice President med Globalt ansvar för Marketing, Health Economy, Corporate Communications, Scientific & Regulatory Affairs på Phadia. Han har även haft ledande kommersiella positioner inom läkemedelsindustrin hos Pfizer och Merck Sharp & Dohme. Styrelseledamot i Spectracure AB och Lumito AB.

Styrelse

Uppdraget för samtliga styrelseledamöter gäller fram till slutet av nästa årsstämma.

Ingemar Kihlström Ordförande

Utbildning och bakgrund: Fil. kand i kemi och biologi, doktor i fysiologi från Uppsala Universitet, samt docent vid Uppsala universitet. Konsult inom bioteknik och finans. Kihlström har tidigare arbetat med forskning och utveckling och affärsutveckling under tiden 1982-1996 vid både Astra AB och Pharmacia AB. Därefter som läkemedelsanalytiker i finansbranschen bl.a. på Swedbank, Aros Securities och ABG Sundal Collier. Idag styrelseordförande i Ilya Pharma AB, Miris Holding AB, Sensidose AB och SpectraCure AB. Styrelseledamot i: Attana AB, Emplicure AB, Health Invest AB, Prolight Diagnostics AB samt Respiratorius AB.

Masoud Khayyami Styrelseledamot

Utbildning och bakgrund: Doktor i kemi vid Lunds universitet. Gedigen erfarenhet från forskning, medicin, medtech och biotekniksektorerna. Gedigen entreprenörserfarenhet (t.ex. Prolight Diagnostics AB, Lumito AB och Gasporox AB) och expertkunnande inom tillämpad medicin, mikrobiologi- och biotechområdet, särskilt vad gäller utveckling av olika typer av biomolekyler för kommersiell användning och forskning inom biologiska applikationer. Styrelseledamot både i medtechbolag och andra bolag. Engagerad i Prolight Diagnostics sedan 1999, och grundare av bolaget.

Maria Holmlund Styrelseledamot

Utbildning och bakgrund: Fil. kand i kemi och biologi från Uppsala universitet samt en Master of Science från University of North Carolina. 30 års erfarenhet inom life science och diagnostikområdet. Arbetat på ledande befattningar med fokus på marknadsföring i internationella diagnostikbolag som Pharmacia Diagnostics, Boehringer Mannheim, Roche Scandinavia, Phadia och Thermo Fisher Scientific. Styrelseledamot i Biovica AB. VD i Prolight Diagnostics AB mellan 2016-2020.

Ulf Bladin Styrelseledamot och VD

Ulf Bladin är Medicinekandidat från Karolinska Institutet, civilekonom och MSc från Handelshögskolan i Stockholm. Ulf har tidigare varit bland annat General Manager, Vice President för regionen EMEA på Hycor Biomedical, Vice President Commercial Operations Europe på Thermo Fisher Scientific Immuno Diagnostics Division, Vice President med Globalt ansvar för Marketing, Health Economy, Corporate Communications, Scientific & Regulatory Affairs på Phadia. Han har även haft ledande kommersiella positioner inom läkemedelsindustrin hos Pfizer och Merck Sharp & Dohme. Styrelseledamot i Spectracure AB och Lumito AB.