Ledande befattningshavare

Maria Holmlund VD

Maria Holmlund har en Fil kand i kemi och Biologi från Uppsala Universitet samt en Master of Science från University of North Carolina. Holmlund har 30 års erfarenhet inom Life Science och Diagnostikområdet. Hon har arbetat på ledande befattningar med fokus på marknadsföring i internationella diagnostikbolag som Pharmacia Diagnostics, Boehringer Mannheim, Roche Scandinavia, Phadia och Thermo Fisher Scientific. Styrelseledamot i Biovica AB.