Bakgrund

 • 1999

  Prolight Diagnostic grundas

  Företaget grundades 1999 i Lund av Dr Masoud Khayyami. Målsättningen var att utveckla ett diagnostiskt test som på kort tid kunde avgöra om en patient drabbats av hjärtinfarkt, genom att mäta ämnen som friges från hjärtat i blodet under den akuta fasen.

 • 2001

  Tidig utveckling

  Under den tidiga utvecklingsfasen etablerades samarbete med en Skandinavisk tillverkare av microchip i hårdplast. Microchipen innebar ett enklare och snabbare alternativ till mätning av ämnen i blod jämfört med att utföra analysen i provrör. Tester i samarbete med Lunds Universitiet gav positiva resultat och baserat på dessa beslutade Prolight att söka samarbete för vidareutveckling av teknologin.

 • 2002

  Samarbete med The Technology Partnership

  Under 2002 etablerades ett samarbete med The Technology Partnership, (TTP), baserat i Cambridge UK. Företaget har hög teknologisk kompetens och arbetar med ledande Life Sciences bolag. Under året togs den första prototypen ”lab-on-a card” fram; ett engångs chip i kreditkortsstorlek, där alla kemiska reaktioner utfördes. För att driva reaktionerna i kortets olika reaktionskamrar och kanaler, pumpades vätskorna fram mekaniskt.

  Man kunde påvisa att metoden fungerade s.k., ”proof of principle”. Plattformen lämpade sig som tänkt för Point of Care testning (POCT ). POCT testning karaktäriseras av tester utförda nära patienten utanför sjukhuslaboratoriet, med mobila instrument som ger snabba resultat.

 • 2005

  Patent i Sverige

  Metoden / Tekniken patenterades i Sverige och bygger på ELISA teknologi i miniatyrformat, där man mäter de kemiska reaktionerna genom kemisk strålning, så kallad kemoluminicens. Hög strålning innebär hög halt av ämnet man vill mäta och vice versa.

  Tillverkningskostnad och marknadsacceptans bedömdes vid tiden som ofördelaktig och vidare investeringar och utvecklingsarbete minimerades.

 • 2010

  Patent i USA

 • 2013

  Patent i Europeiska länder

 • 2015

  Intensifiering av arbetet och nya möjligheter

  I ljuset av ett ökat intresse och acceptans av POCT tester inom flertalet kliniska områden beslutade Prolight under 2015 att intensifiera arbetet, och undersöka möjligheter till vidareutveckling av Prolights konceptet.

  Det visade sig att TTP under mellantiden utvecklat en teknologi för andra applikationer, flex membrane, som innebär att man mellan sammansvetsade plastskikt kan skapa reaktionskammare där man kan mäta substanser med hög noggrannhet, eftersom flödet av reagenser kan kontrolleras med hög precision. Man har även möjlighet till parallell mätning av flera ämnen, och instrumentkonstruktionen är enklare. Teknologin är patenterad.

 • Maj 2016

  Utvecklingavtal med TTP för PLD Micro Flex

  Prolight startar utveckling av en ny testplattform, ”PLD Micro Flex” baserad på Prolights Micro ELISA, i kombination med TTPs Flex membrane, för att skapa en plattform med hög testprestanda och flexibilitet. Ett utvecklingsavtal är tecknat med TTP, med väl definierade milstolpar, och avser startas när finansiering för projektets första fas finns på plats.

 • Oktober 2016

  Patent i USA

  Under hösten beviljade amerikanska patentverket en kompletterande ansökan om patentskydd för bolagets egen utvecklade Elisa - teknologi, ett viktigt komplement till tidigare godkända patent i Sverige och ett tiotal andra Europeiska länder.

 • Januari 2017

  Påbörjat utvecklingsarbete med TTP

  I början av januari påbörjades utvecklingsarbetet mellan The Technology Partnership, TTP, och Prolight Diagnostics AB, enligt överenskommen plan, för att möta uppsatta milstolpar, mål och tidslinjer.

 • Mars 2017

  Listning på NGM Nordic MTF

  Nordic Growth Market NGM AB listar Prolight Diagnostics AB (publ) aktier och teckningsoptioner på Nordic MTF med första handelsdag den 31 mars 2017.