Om oss

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med Teknologipartners patientnära testsystem baserat på patenterad teknologi, för användning vid så kallad Point of Care Testning, POCT.

POCT tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet, små mobila instrument möjliggör testning nära patienten och ger snabba provsvar. Prolight har under en tio årsperiod forskat inom området "micro Elisa" för Point of Care testning. Försäljningvärdet inom området POCT uppgick 2013 till drygt 15 miljarder USD och är i stark tillväxt.

Prolight har under en tioårsperiod vidareutvecklat en i diagnostiksammanhang väletablerad ELISA teknologi, via ett microformat till en POCT metod, och patenterat densamma med godkända patent i Europa och USA. Under utvecklingen fokuserade företaget på hjärtmarkören troponin. The Technology Partnership, ett i internationella sammanhang välkänt högteknologiskt utvecklingsföretag, har utvecklat en ny metod, flex membrane. Mellan sammansvetsade plastskikt i kreditkorts format, har reaktionskammare skapats där olika substanser kan mätas med stor precision, detta är väl anpassat för POCT format.

Prolight avser nu att med de två företagens kombinerade expertis och erfarenhet utveckla en ny POCT plattform med hög testprestanda och stor flexibilitet, Micro Flex.