Patent

Bolaget har en stark patentportfölj bestående av fyra registrerade patent gällande micro elisa teknologin, två i USA, ett i EU och ett i Sverige. Under bolagets andra utvecklingssteg gjordes väsentliga framsteg som gav upphov till att ytterligare fyra patentansökningar kunde lämnas in.