Kontakt

Telefon

046 - 16 20 70

E-post

info@prolightdiagnostics.se

Adress

Prolight Diagnostics AB

Magistratsvägen 10
SE-226 43, Lund, (Sweden)

Verkställande direktör

Maria Holmlund
mh@prolightdiagnostics.se
070 - 212 42 62