Tidigare stämmor

Årsstämma 2022

Aktieägarna i Prolight Diagnostics, kallades till årsstämma fredagen den 20 maj 2022. Stämman genomfördes via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Extra bolagsstämma 24 februari 2022

Extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) ("Bolaget") ägde rum i Lund den 24 februari 2022.

Protokoll från extra bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande

Styrelsens fullständiga förslag till beslut (företrädesemission)

Förslag till ny bolagsordning

Fullmaktsformulär

Bilaga A Teckningsoptionsvillkor TO4, 2022-2023

Bilaga B Teckningsoptionsvillkor TO5, 2022-2024

Årsstämma 2021

Årsstämman hölls onsdagen den 5 maj 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin genomfördes stämman via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. 

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årstämma

Kallelse till årsstämma

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande

Valberednings fullständiga förslag

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär poströstning

Årsstämma 2020

Årsstämman ägde rum onsdagen den 20 maj 2020 kl.10.00 hos GT 30 Grev Ture, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Presentation från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Förslag till beslut om principer för tillsättande av en valberedning

Förslag till beslut avseende val av styrelse samt revisor eller revisionsbolag

Fullmaktsformulär

Årsstämma 2019

Årsstämman ägde rum torsdagen den 16 maj 2019 kl. 13.00, hos T-House Stureplan, Engelbrektsplan 1 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmakt

Presentation

Årsstämma 16 maj 2018

Årsstämma hölls onsdagen den 16 maj 2018 kl. 13.00, hos Helio Hötorget, Sveavägen 9-11 i Stockholm.

Bilaga A (punkt 13)

Bilaga B (punkt 13)

Styrelsens i Prolight Diagnostics AB (publ) fullständiga förslag till beslut den 16 maj 2018 (punkt 13)

Styrelsens i Prolight Diagnostics AB (publ) fullständiga förslag till beslut den 16 maj 2018 (punkt 12)

Årsredovisning

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Kommuniké från årsstämma

Presentation

Årsstämma den 19 maj 2017

Årsstämman hölls fredagen den 19 maj 2017 kl 13.00 hos G&W Fondkommission, Kungsgatan 3 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Presentation på årsstämman

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2016

Extra bolagsstämma den 1 december 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär

Årsstämma 2016

Årsstämma i Prolight Diagnostics avhölls tisdagen den 14 juni 2016 kl. 16.00, i Stockholm hos Kanton, Grev Turegatan 35, Stockholm.

Kallelse till årsstämma
Fullständigt förslag - Införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner
Styrelsens fullständiga förslag - Antagande av ny bolagsordning
Styrelsens fullständiga förslag - Bemyndigande för styrelsen
Årsredovisning & Revisionsberättelse 2015
Fullmaktsformulär till årsstämma