Pressmeddelanden

Prolight Diagnostics utser Maria Holmlund till ny VD för att leda Bolaget genom nästa utvecklingsfas

Prolight Diagnostics meddelade idag att Maria Holmlund har utsetts till ny verkställande direktör för Prolight Diagnostics. Hon tillträder omgående.

Maria Holmlund har mer än 20 års erfarenhet från internationella diagnostikbolag med fokus på marknadsföring och försäljning. Maria har en fil kand i kemi och biologi från Uppsala Universitet samt en Master of Science från University of North Carolina och har innehaft ett antal seniora positioner på Pharmacia Diagnostics, Boehringer Mannheim, Roche Scandinavia, Phadia och senast Termo Fischer Scientific. Hon kvarstår parallellt som styrelseledamot i Prolight.

Holmlunds erfarenhet av att strategiskt leda och utveckla produktkoncept från tidig klinisk fas till marknadslansering kännetecknas av en förmåga att bygga centrala partnerskap, vilket är en stor tillgång i kommande förhandlingar. Maria tillför dessutom Prolight ett omfattande globalt kontaktnät.

Prolight som har gjort betydelsefulla framsteg på senare tid är nu inne i en avgörande fas i sin utveckling.

Mats Persson, styrelseordförande i Prolight Diagnostics AB (publ) kommenterar:

"Vi välkomnar Marias erfarenhet och ledarskap. Marias långa internationella karriär inom ett antal diagnostikbolag har givit henne värdefulla erfarenheter av kommersialiseringsarbete som ytterligare kommer att stärka Prolight i arbetet att utveckla och kommersialisera Bolaget."

För ytterligare information kontakta:
Mats Persson, styrelsens ordförande
Telefon + 46 (0)70 511 46 36
mats.persson@mp-konsult.se

Om Prolight Diagnostics AB (publ):
Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem baserat på patenterad teknologi, för användning vid s.k. Point Of Care Testing (POCT). POCT tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet. Små mobila instrument möjliggör testning nära patienten och ger snabba provsvar. Försäljningsvärdet inom området för POCT estimerades 2013 till drygt 15 miljarder USD och är i stark tillväxt.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.