Pressmeddelanden

Prolight Diagnostics tecknat avtal med The Technology Partnership PLC

PLD har den 18/5 2016 tecknat avtal med The Technology Partnership PLC, TTP - för utveckling av PLD POCT plattform.

Detta är en viktig milstolpe i PLDs historia.

Som tidigare nämnts, har PLD inlett ett samarbete med G&W Fondkommission för finansiering av utvecklingsarbetet och notering av bolaget under 2016. Q3 planeras nyemissioner på ca 35 mkr. Notering på Nordic MTF planeras under Q3/Q4.

23 maj 2016

För mer information, kontakta;
Tomas Jonsson, VD Prolight Diagnostics AB
tj@prolightdiagnostics.se 0733 770565

Prolight Diagnostics AB, Magistratsvägen 10, 226 43 Lund

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.