Pressmeddelanden

Prolight Diagnostics (publ) årsredovisning för 2017 publicerad, samt beslutsunderlag enligt kallelse till årsstämma

Prolight Diagnostics (publ) årsredovisning för verksamhetsåret 2017 är nu offentlig , och finns tillsammans med beslutsunderlag enligt kallelse till årsstämma tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se.

25 april 2018

För ytterligare information kontakta:
Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.
E-post: mh@prolightdiagnostics.se 
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Om Prolight Diagnostics AB
Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem, Point of Care testning (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på sjukhusvårdavdelningar, vårdcentraler, äldreboenden etc vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom "micro Elisa" för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2017 till drygt 18 miljarder USD och är i stark tillväxt.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.