Pressmeddelanden

Prolight Diagnostics avser att utveckla en Point Of Care Test, POCT plattform

PLD avser utveckla en Point Of Care Test, POCT (patientnära) plattform som mäter upp till fyra biomarkörer i blod och andra kroppsvätskor med laboratorieprecision på mindre än 10 minuter. Dessa egenskaper gör systemet helt unikt. Systemet består av en portabel läsare samt testspecifika kort. Den potentiella marknaden inkluderar förutom rena POCT även tester som normalt skickas till laboratorium p.g.a. den höga precisionen vid mätning.

PLD är f.n. i slutfasen av förhandlingar med The Technology Partnership, TTP för utveckling av plattformen. PLDs knowhow om POCT & ELISA kombinerat med TTPs "Flex Membrane Teknologi" ger avgörande fördelar. TTP i Cambridge (UK) har ca 400 anställda och är specialiserade på industriell produktutveckling, bl.a. inom Life Science. TTP har accepterat att som delbetalning bli aktieägare i PLD, vilket borgar för ett djupt och långsiktigt engagemang. TTPs ägarandel kommer efter utvecklingsprojektet att uppgå till ca. 10%.

Som första applikation avser PLD att ta fram ett test för hjärtinfarkt. Den globala marknaden för hjärtinfarktstest beräknas uppgå till ca. 2.3 miljarder $ 2018. Plattformen är generell och i framtiden kan kort för många andra tester tas fram, tex. trauma, cancer, livsstil / inflammation och även tester för djur.

PLD har inlett ett samarbete med G&W Fondkommission för finansiering och notering av bolaget under 2016.
Q2/Q3 planeras nyemissioner på ca. 35 mkr.
Notering på Nordic MTF planeras under Q3/Q4.

PLD deltog 160315 i Stockholm på kapitalmarknadsdagen NGM Live, där bolaget presenterades av VD Tomas Jonsson.

16 mars 2016

För mer information, kontakta;
Tomas Jonsson, VD Prolight Diagnostics AB
tj@prolightdiagnostics.se 0733 770565

Prolight Diagnostics AB, Magistratsvägen 10, 226 43 Lund

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.