Nyheter

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Prolight Diagnostics AB

Inför årsstämman i Prolight Diagnostics AB (publ) onsdagen den 5 maj 2021 har valberedningen beslutat föreslå omval av samtliga styrelseledamöter: Ingemar Kihlström, Maria Holmlund, Ulf Bladin och Masoud Khayyami. Då Masoud Khayyami har avböjt att vara ordförande har valberedningen förslagit Ingemar Kihlström som styrelsens ordförande.

En presentation av styrelsens ledamöter finns på Prolight Diagnostics hemsida, www.prolightdiagnostics.se.

I Prolight Diagnostics valberedning inför årsstämman 2021 ingår Christer Sjödoff, som representant för Cardeon AB, Fredrik Nilsson, som representant för eget innehav, Roger Jensen, som representant för Ålandsbanken i ägares ställe, och Masoud Khayyami (styrelsens ordförande). Ordförande i valberedningen har varit Christer Sjödoff.

Lund den 31 mars 2021

For ytterligare information kontakta:

Christer Sjödoff, valberedningens ordförande, e-post: valberedningen@prolightdiagnostics.se

2021-03-31
Regulatorisk

PUNKT 8: Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till fyra utan suppleanter.

2021-02-10
Regulatorisk

Finansiell översikt över fjärde kvartalet och helåret 2020

2020-11-17
Regulatorisk

Prolight Diagnostics kvartalsredogörelse för det tredje kvartalet 2020 är nu offentliggjord (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se.

2020-08-28
Regulatorisk

Prolight Diagnostics halvårsrapport 2020 är nu offentliggjord (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se.

1
2
...
7
>>

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.