Nyheter

Prolight Diagnostics listar bolagets aktier och teckningsoptioner på NGM NORDIC MTF

Nordic Growth Market NGM AB listar Prolight Diagnostics AB (publ) aktier och teckningsoptioner på Nordic MTF med första handelsdag den 31 mars 2017.

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära diagnostiksystem baserat på patenterad teknologi, för användning vid så kallad Point of Care Testning, POCT. Analysen av blodprovet utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet där små mobila instrument möjliggör provtagning nära patienten och ger snabba provsvar. Detta innebär att beslut kan tas tidigt i vårdkedjan.

- "Vi är glada att konstatera att vår ambition avseende listningen nu är uppnådd. Vi är givetvis också tacksamma över att ha fått finansiering på plats för att kunna starta upp utvecklingsarbetet med vår partner TTP, samt visat förtroende från våra ca 560 aktieägare som stöttat oss så att vi kunnat komma igång med detta. Arbetet löper sedan början av året enligt överenskommen plan, för att möta uppsatta milstolpar, mål och tidslinjer och vi är mycket nöjda med utvecklingen hittills. Vi ser fram emot de kommersiella och tekniska utmaningar som ligger framför oss och att svara upp mot egna ambitioner och allas förväntningar", säger Prolight Diagnostics VD, Maria Holmlund.

Noteringsansvarig på NGM är Eva Riben.

Handeln i Prolight Diagnostics aktier och teckningsoptioner av serie TO2 kommer att ske under kortnamnet PRLD MTF respektive PRLD MTF TO2.

22 mars 2017

För ytterligare information kontakta:
Eva Riben, Noteringsansvarig, Nordic Growth Market; Tel: 08-566 390 00.
Maria Holmlund, VD Prolight Diagnostics AB, mobil: 0702-12 42 62.
Se även www.prolightdiagnostics.se.

Om Prolight Diagnostics AB
Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem baserat på patenterad teknologi, för användning vid sk Point of Care testning (POCT). POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom "micro Elisa" för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2013 till drygt 15 miljarder USD och är i stark tillväxt.

2019-11-20
Regulatorisk

Prolight Diagnostics (publ) kvartalsredogörelse för Q3 2019 är nu offentliggjord (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se.

2019-10-29
Regulatorisk

Den riktade emission som kommunicerades den 26 september och tecknades av ett fåtal kvalificerade investerare har nu slutgiltigt genomförts med registrering hos Bolagsverket. Nyemissionen tillför Bolaget ca 21,2 MSEK före transaktionskostnader och antal tillkommande aktier är 28 326 000 st.

2019-05-16
Regulatorisk

Prolight Diagnostics AB höll torsdagen den 16 maj klockan kl. 13.00 2019 årsstämma, hos T-House Stureplan , Engelbrektsplan 1 i Stockholm.

2019-05-16
Regulatorisk

De senaste månadernas arbete med att utveckla Prolights banbrytande plattform inom point-of-care diagnostik för i första hand diagnos av hjärtinfarkt har resulterat i flera väsentliga framsteg. Resultaten har gett nya och värdefulla data baserat på innovativ utveckling av analysprocessen. Utvecklingen har lett fram till två nya patentansökningar relaterade till metod och applikation, vilka nu inlämnats av teknologipartnern TTP för Prolights räkning till "The Intellectual Property Office" i UK. Det är bolagets bedömning att dessa framsteg väsentligt ökar produktens kommersiella värde. Intentionen är att under det närmaste året komplettera med ytterligare patentansökningar.

2019-04-11
Regulatorisk

Rättelse avser datum under rubrik Anmälan m.m., samt under rubrik Förvaltarregistrerade aktier , där datum som angetts ska vara fredagen den 10 maj ( och inte torsdagen den 9 maj vilket tidigare felaktigt angetts) . Korrekt kallelse återfinns nedan.

1
2
...
7
>>

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.