Nyheter

Organisationsförändring och kunskapsförstärkning

Prolight har nu engagerat ytterligare specialistkompetens för att förstärka bolagets fortsatta utveckling.

För projektets nu pågående operativa delar kopplade till produktutvecklingen har Prolight engagerat ett konsultbolag med internationell specialistkompetens inom vårt fokusområde. Bolaget besitter resurser som har mångårig erfarenhet både vad gäller högkänsligt troponin specifikt, och inom POCT-området generellt, utifrån tidigare arbete med både start-ups och stora multinationella bolag. Den breda specialistkompetensen innefattar bl.a. mycket god kännedom om målgruppen, industriell utveckling och marknadsföring, vilket ytterligare väsentligt breddar Prolight Diagnostics kunskapsbas.

Vi möter därigenom de behov bolaget nu har av kvalitativ och kvantitativ kunskapsförstärkning.

I samband med detta har bolagets CTO , Masoud Khayyami, beslutat att lämna sin roll som CTO i företaget. De nu  pågående operativa projektutvecklingssteg som är kopplade till rollen kommer att övertas av vår nya konsult. Masoud kommer att sitta kvar i bolagets styrelse, där han som grundare och sakkunnig fortsatt bidrar till bolagets utveckling.

28 februari 2019

För ytterligare information kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.

E-post: mh@prolightdiagnostics.se 

Hemsida: www.prolightdiagnostics.se 

Om Prolight Diagnostics AB
Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem, Point of Care testning (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på sjukhusvårdavdelningar, vårdcentraler, äldreboenden etc vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom "micro Elisa" för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2017 till drygt 18 miljarder USD och är i stark tillväxt.

2019-05-16
Regulatorisk

Prolight Diagnostics AB höll torsdagen den 16 maj klockan kl. 13.00 2019 årsstämma, hos T-House Stureplan , Engelbrektsplan 1 i Stockholm.

2019-05-16
Regulatorisk

De senaste månadernas arbete med att utveckla Prolights banbrytande plattform inom point-of-care diagnostik för i första hand diagnos av hjärtinfarkt har resulterat i flera väsentliga framsteg. Resultaten har gett nya och värdefulla data baserat på innovativ utveckling av analysprocessen. Utvecklingen har lett fram till två nya patentansökningar relaterade till metod och applikation, vilka nu inlämnats av teknologipartnern TTP för Prolights räkning till "The Intellectual Property Office" i UK. Det är bolagets bedömning att dessa framsteg väsentligt ökar produktens kommersiella värde. Intentionen är att under det närmaste året komplettera med ytterligare patentansökningar.

2019-04-11
Regulatorisk

Rättelse avser datum under rubrik Anmälan m.m., samt under rubrik Förvaltarregistrerade aktier , där datum som angetts ska vara fredagen den 10 maj ( och inte torsdagen den 9 maj vilket tidigare felaktigt angetts) . Korrekt kallelse återfinns nedan.

2019-04-11
Regulatorisk

Aktieägarna i Prolight Diagnostics AB (publ), 556570-9499, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019 kl. 13.00, hos T-House Stureplan, Engelbrektsplan 1 i Stockholm.

1
2
3
4

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.