Nyheter

Organisationsförändring och kunskapsförstärkning

Prolight har nu engagerat ytterligare specialistkompetens för att förstärka bolagets fortsatta utveckling.

För projektets nu pågående operativa delar kopplade till produktutvecklingen har Prolight engagerat ett konsultbolag med internationell specialistkompetens inom vårt fokusområde. Bolaget besitter resurser som har mångårig erfarenhet både vad gäller högkänsligt troponin specifikt, och inom POCT-området generellt, utifrån tidigare arbete med både start-ups och stora multinationella bolag. Den breda specialistkompetensen innefattar bl.a. mycket god kännedom om målgruppen, industriell utveckling och marknadsföring, vilket ytterligare väsentligt breddar Prolight Diagnostics kunskapsbas.

Vi möter därigenom de behov bolaget nu har av kvalitativ och kvantitativ kunskapsförstärkning.

I samband med detta har bolagets CTO , Masoud Khayyami, beslutat att lämna sin roll som CTO i företaget. De nu  pågående operativa projektutvecklingssteg som är kopplade till rollen kommer att övertas av vår nya konsult. Masoud kommer att sitta kvar i bolagets styrelse, där han som grundare och sakkunnig fortsatt bidrar till bolagets utveckling.

28 februari 2019

För ytterligare information kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.

E-post: mh@prolightdiagnostics.se 

Hemsida: www.prolightdiagnostics.se 

Om Prolight Diagnostics AB
Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem, Point of Care testning (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på sjukhusvårdavdelningar, vårdcentraler, äldreboenden etc vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom "micro Elisa" för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2017 till drygt 18 miljarder USD och är i stark tillväxt.

2020-05-20
Regulatorisk

Prolight Diagnostics AB höll onsdagen den 20 maj 2020 klockan kl. 10.00 årsstämma, hos GT 30 Grev Ture, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

2020-05-14
Regulatorisk

Prolight Diagnostics kvartalsredogörelse för Q1 2020 är nu offentliggjord (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se

2020-04-21
Regulatorisk

Aktieägarna i Prolight Diagnostics AB (publ), 556570-9499, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2020 kl. 10.00 hos GT 30 Grev Ture, Grev Turegatan 30 i Stockholm. Inregistreringen börjar kl. 09.30.

2020-04-15
Regulatorisk

Maria Holmlund har av personliga skäl beslutat att avsluta sitt uppdrag som VD för Prolight Diagnostics AB, hon går i pension. Hon kvarstår i tjänst till halvårsskiftet.

2020-04-06
Regulatorisk

Prolight Diagnostics AB offentliggjorde den 2 april 2020 klockan 15:49 CEST bolagets årsredovisning för 2019. Bolaget kompletterar det tidigare pressmeddelandet med information gällande revisorns särskilda upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift.

2020-03-19
Regulatorisk

Vi får nu leveranser av instrumentdelar från leverantörer som åter öppnat sin tillverkning efter att tidigare restriktioner till följd av Covid- 19 har upphört.

1
2
...
9
>>

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.