Nyheter

2016-05-23

PLD har den 18/5 2016 tecknat avtal med The Technology Partnership PLC, TTP - för utveckling av PLD POCT plattform.

2016-05-01

Aktieägarna i Prolight Diagnostics AB (publ), 556570-9499 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 juni 2016 kl. 16.00, i Stockholm hos Kanton, Grev Turegatan 35, Stockholm.

2016-03-16

PLD avser utveckla en Point Of Care Test, POCT (patientnära) plattform som mäter upp till fyra biomarkörer i blod och andra kroppsvätskor med laboratorieprecision på mindre än 10 minuter. Dessa egenskaper gör systemet helt unikt. Systemet består av en portabel läsare samt testspecifika kort. Den potentiella marknaden inkluderar förutom rena POCT även tester som normalt skickas till laboratorium p.g.a. den höga precisionen vid mätning.

<<
1
...
8
9
10

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.