Finansiell kalender

februari 10 2021
Bokslutskommuniké 2020
april 14 2021
Årsredovisning 2020
maj 05 2021
Årsstämma 5 maj 2021
Kvartalsredogörelse Q1 2021

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.