Finansiell kalender

november 17 2020
Kvartalsredogörelse Q3 2020
februari 10 2021
Bokslutskommuniké 2020
maj 05 2021
Kvartalsrapport 1 2021
Årsstämma 5 maj 2021

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.