Finansiell kalender

augusti 29 2022
Delårsrapport Q2 2022
november 25 2022
Delårsrapport Q3 2021
februari 21 2023
Bokslutskommuniké 2022
maj 11 2023
Delårsrapport Q1 2023