Finansiell kalender

augusti 28 2020
Halvårsrapport 2020
november 17 2020
Kvartalsredogörelse Q3 2020
februari 10 2021
Bokslutskommuniké 2020

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.