Finansiell kalender

februari 22 2022
Bokslutskommuniké 2021
april 29 2022
Årsredovisning 2021
maj 20 2022
Delårsrapport Q1 2022
Årsstämma
augusti 29 2022
Delårsrapport Q2 2022
november 25 2022
Delårsrapport Q3 2021

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.