Finansiell kalender

april 14 2021
Årsredovisning 2020
maj 05 2021
Årsstämma 5 maj 2021
Kvartalsredogörelse Q1 2021
augusti 31 2021
Halvårsrapport 2021
november 23 2021
Kvartalsredogörelse Q3 2021
februari 22 2022
Bokslutskommuniké 2021

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.