Finansiell kalender

maj 16 2019
Kvartalsredogörelse Q1 2019
Årsstämma 2019
augusti 28 2019
Halvårsrapport 2019
november 20 2019
Kvartalsredogörelse Q3 2019

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.