Tidigare stämmor

Årsstämma 2020

Årsstämman ägde rum onsdagen den 20 maj 2020 kl.10.00 hos GT 30 Grev Ture, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Presentation från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Förslag till beslut om principer för tillsättande av en valberedning

Förslag till beslut avseende val av styrelse samt revisor eller revisionsbolag

Fullmaktsformulär

Årsstämma 2019

Årsstämman ägde rum torsdagen den 16 maj 2019 kl. 13.00, hos T-House Stureplan, Engelbrektsplan 1 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmakt

Presentation

Årsstämma 16 maj 2018

Årsstämma hölls onsdagen den 16 maj 2018 kl. 13.00, hos Helio Hötorget, Sveavägen 9-11 i Stockholm.

Bilaga A (punkt 13)

Bilaga B (punkt 13)

Styrelsens i Prolight Diagnostics AB (publ) fullständiga förslag till beslut den 16 maj 2018 (punkt 13)

Styrelsens i Prolight Diagnostics AB (publ) fullständiga förslag till beslut den 16 maj 2018 (punkt 12)

Årsredovisning

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Kommuniké från årsstämma

Presentation

Årsstämma den 19 maj 2017

Årsstämman hölls fredagen den 19 maj 2017 kl 13.00 hos G&W Fondkommission, Kungsgatan 3 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Presentation på årsstämman

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2016

Extra bolagsstämma den 1 december 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär

Årsstämma 2016

Årsstämma i Prolight Diagnostics avhölls tisdagen den 14 juni 2016 kl. 16.00, i Stockholm hos Kanton, Grev Turegatan 35, Stockholm.

Kallelse till årsstämma
Fullständigt förslag - Införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner
Styrelsens fullständiga förslag - Antagande av ny bolagsordning
Styrelsens fullständiga förslag - Bemyndigande för styrelsen
Årsredovisning & Revisionsberättelse 2015
Fullmaktsformulär till årsstämma

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.