Bolagsstyrning

Bolagets firma är Prolight Diagnostics AB (publ). Prolight Diagnostics AB är ett publikt aktiebolag som är bildat och registrerat i Sverige enligt svensk rätt med säte i Lund kommun, Skåne län.

Prolight Diagnostics AB har inga dotterbolag och ingår därmed ej i en koncernstruktur.

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.