Aktiekapital

I Prolight Diagnostics finns 97 973 063 aktier med ett kvotvärde om 0,1 SEK. Aktiekapitalet uppgår till 9 797 306,30 SEK.

Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan bolagets bildande.

Händelse Registreringsdatum Aktiekapital Ackumulerat aktiekapital Antal aktier Ackumulerat antal aktier Kvotvärde (SEK)
Bolagets bildande 1999-05-18  100 000,00 100 000,00 1 000 1 000  100,00
Split     1999-10-04   100 000,00 99 000 100 000  1,00
Nyemission       1999-10-04  30 000,00 130 000,00 30 000 130 000  1,00
Nyemission      1999-12-22  50 000,00 180 000,00 50 000 180 000  1,00
Nyemission      2000-08-30  45 000,00 225 000,00 45 000 225 000  1,00
Nyemission       2001-04-17  180 000,00 405 000,00 180 000 405 000  1,00
Nyemission        2003-02-27  9 186,00 414 186,00  9 186  414 186  1,00
Nyemission       2003-04-14  2 000,00 416 186,00   2 000  416 186  1,00
Nyemission        2005-11-28  5 059,00 421 245,00  5 059  421 245  1,00
Split     2006-08-17   421 245,00  3 791 205  4 212 450  0,10
Nyemission        2006-08-17  210 622,50 631 867,50  2 106 225  6 318 675  0,10
Nyemission     2009-01-02   829 990,40 1 461 857,90  8 299 904  14 618 579  0,10
Nyemission        2010-03-24  46 500,00 1 508 357,90  465 000  15 083 579  0,10
Nyemission      2010-09-28  32 500,00 1 540 857,90  325 000  15 408 579  0,10
Nyemission        2011-05-16  118 527,50 1 659 385,40  1 185 275  16 593 854  0,10
Nyemission1     2013-11-19  53 775,90 1 713 161,30  537 759  17 131 613  0,10
Nyemission2        2015-11-03  437 897,50 2 151 058,80  4 378 975  21 510 588  0,10
Nyemission3   2017-01-13 3 066 666,70 5 217 725,50 30 666 667  52 177 255  0,10
Nyemission4  2017-01-24 338 400,00 5 556 125,50 3 384 000 55 561 255 0,10
Nyemission5  2017-03-06  167 715,00 5 723 840,50 1 677 150 57 238 405 0,10
Nyemission6  2017-05-30 169 395,00 5 893 235,50 1 693 950 58 932 355 0,10
Nyemission7  2017-12-01 43 935,30 5 937 170,80 439 353 59 371 708 0,10
Konvertering av teckningsoptioner8  2018-03-08 1 685 873,20 7 623 044,00 16 858 732 76 230 440 0,10
Nyemission9  2018-04-13 39 894,50 7 662 938,50  398 945 76 692 385 0,10
Nyemission10  2018-07-31 1 662 244,50 9 325 183,00 16 622 445 93 251 830 0,10
Nyemission11  2018-09-03 157 378,70 9 482 561,70 1 573 787 94 825 617 0,10
Nyemission12  2018-12-03 154 239,30 9 636 801,00 1 542 393 96 368 010 0,10
Nyemission13  2019-04-16 160 505,30 9 797 306,30 1 605 053 97 973 063 0,10

1 Företrädesemision till kurs 0,59 kr/st

2 Företrädesemission till kurs 0,59 kr/st

3 Spridningsemission till kursen 0,75 kr/st

4 Kvittningsemission till kurs 0,75 kr/st

5 Kvittningsemission till kurs 0,75 kr/st

6 Kvittningsemission till kurs 0,75 kr/st

7 Kvittningsemission till kurs 1,895 kr/st

8 Konvertering av TO2, Två (2) st TO2 ger en (1) ny aktie för 0,90 kr

9 Kvittningsemission till kurs 4,59 kr/st

10 Företrädesemission till kurs 2,25 kr/st

11 Kvittningsemission till kurs 1,721 kr/st

12 Kvittningsemission till kurs 1,766 kr/st

13 Kvittningsemission till kurs 1,034 kr/st

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.