Aktiekapital

I Prolight Diagnostics finns 277 470 338 aktier med ett kvotvärde om 0,1 SEK. Aktiekapitalet uppgår till 27 747 033,80 SEK.

Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan bolagets bildande.

Händelse Registreringsdatum Aktiekapital Ackumulerat aktiekapital Antal aktier Ackumulerat antal aktier Kvotvärde (SEK)
Bolagets bildande 1999-05-18  100 000,00 100 000,00 1 000 1 000  100,00
Split     1999-10-04   100 000,00 99 000 100 000  1,00
Nyemission       1999-10-04  30 000,00 130 000,00 30 000 130 000  1,00
Nyemission      1999-12-22  50 000,00 180 000,00 50 000 180 000  1,00
Nyemission      2000-08-30  45 000,00 225 000,00 45 000 225 000  1,00
Nyemission       2001-04-17  180 000,00 405 000,00 180 000 405 000  1,00
Nyemission        2003-02-27  9 186,00 414 186,00  9 186  414 186  1,00
Nyemission       2003-04-14  2 000,00 416 186,00   2 000  416 186  1,00
Nyemission        2005-11-28  5 059,00 421 245,00  5 059  421 245  1,00
Split     2006-08-17   421 245,00  3 791 205  4 212 450  0,10
Nyemission        2006-08-17  210 622,50 631 867,50  2 106 225  6 318 675  0,10
Nyemission     2009-01-02   829 990,40 1 461 857,90  8 299 904  14 618 579  0,10
Nyemission        2010-03-24  46 500,00 1 508 357,90  465 000  15 083 579  0,10
Nyemission      2010-09-28  32 500,00 1 540 857,90  325 000  15 408 579  0,10
Nyemission        2011-05-16  118 527,50 1 659 385,40  1 185 275  16 593 854  0,10
Nyemission1     2013-11-19  53 775,90 1 713 161,30  537 759  17 131 613  0,10
Nyemission2        2015-11-03  437 897,50 2 151 058,80  4 378 975  21 510 588  0,10
Nyemission3   2017-01-13 3 066 666,70 5 217 725,50 30 666 667  52 177 255  0,10
Nyemission4  2017-01-24 338 400,00 5 556 125,50 3 384 000 55 561 255 0,10
Nyemission5  2017-03-06  167 715,00 5 723 840,50 1 677 150 57 238 405 0,10
Nyemission6  2017-05-30 169 395,00 5 893 235,50 1 693 950 58 932 355 0,10
Nyemission7  2017-12-01 43 935,30 5 937 170,80 439 353 59 371 708 0,10
Konvertering av teckningsoptioner8  2018-03-08 1 685 873,20 7 623 044,00 16 858 732 76 230 440 0,10
Nyemission9  2018-04-13 39 894,50 7 662 938,50  398 945 76 692 385 0,10
Nyemission10  2018-07-31 1 662 244,50 9 325 183,00 16 622 445 93 251 830 0,10
Nyemission11  2018-09-03 157 378,70 9 482 561,70 1 573 787 94 825 617 0,10
Nyemission12  2018-12-03 154 239,30 9 636 801,00 1 542 393 96 368 010 0,10
Nyemission13  2019-04-16 160 505,30 9 797 306,30 1 605 053 97 973 063 0,10
Nyemission14 2019-10-28 2 832 600,00 12 629 906,30 28 326 000 126 299 063 0,10
Nyemission15 2020-02-25 95 902,20 12 725 808,50 959 022 127 258 085 0,10
Nyemission16 2020-06-17 48 337,10 12 774 145,60 483 371 127 741 456 0,10
Nyemission17 2020-07-09 22 067,80 12 796 213,40 220 678 127 962 134 0,10
Nyemission18 2020-07-29 24 204,90 12 820 418,30 242 049 128 204 183 0,10
Nyemission19 2020-09-03 2 090 000,00 14 910 418,30 20 900 000 149 104 183 0,10

1 Företrädesemission till kurs 0,59 kr/st

2 Företrädesemission till kurs 0,59 kr/st

3 Spridningsemission till kursen 0,75 kr/st

4 Kvittningsemission till kurs 0,75 kr/st

5 Kvittningsemission till kurs 0,75 kr/st

6 Kvittningsemission till kurs 0,75 kr/st

7 Kvittningsemission till kurs 1,895 kr/st

8 Konvertering av TO2, Två (2) st TO2 ger en (1) ny aktie för 0,90 kr

9 Kvittningsemission till kurs 4,59 kr/st

10 Företrädesemission till kurs 2,25 kr/st

11 Kvittningsemission till kurs 1,721 kr/st

12 Kvittningsemission till kurs 1,766 kr/st

13 Kvittningsemission till kurs 1,034 kr/st

14 Företrädesemission till kurs 0,75 kr/st

15 Kvittningsemission till kurs 2,6375 kr/st

16 Kvittningsemission till kurs 2,4175 kr/st

17 Kvittningsemission till kurs 2,627 kr/st

18 Kvittningsemission till kurs 2,5695 kr/st

19 Kvittningsemission till kurs 2,65 kr/st