Ägarförteckning

De största ägarna i framgår av nedanstående uppställning:

Ägarlista per den 30 juni 2021

Ägare Antal aktier Andel av röster (%)
Cardeon AB 9 350 000 6,27
Avanza Pension Försäkrings AB 8 990 199 6,03
BNY Mellon NA (former Mellon), W9* 6 454 612 4,33
Lars-Erik Tervakoski 2 321 201 1,56
Ingemar Kihlström AB 2 176 491 1,46
MK Capital Invest 2 056 812 1,38
Ålandsbanken i ägares ställe 2 038 610 1,37
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 832 763 1,23
Sture Hallström Invest AB 1 755 718 1,18
Jan Karlsson 1 655 980 1,11
Övriga ägare   110 471 797 74,09
Totalt: 149 104 183 100,00

*Avser teknologi- och utvecklingspartnerns ägande (TTP, via förvaltningsstruktur)

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.