Ägare

De största ägarna i framgår av nedanstående uppställning:

Ägarlista per den 29 mars 2019

Ägare Antal aktier Andel av röster (%)
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 6 431 284 6,67
BNY Mellon NA (former Mellon), W9* 2 994 439 3,06
Newfour AB  2 220 000 2,30
Swedbank Försäkring AB  2 193 190 2,28
Ingemar Kihlström AB  2 176 491 2,26
MK Capital Invest AB 2 023 029 2,10
Sällsam AB 2 000 000 2,08
Sture Hallström Invest AB 1 727 997 1,79
Günther & Wikberg Holding AB 1 658 395 1,72
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 610 098 1,67
Övriga ägare 71 383 087 74,07
Totalt: 96 368 010 100,00

*Avser teknologi- och utvecklingspartnerns ägande (TTP, via förvaltningsstruktur)

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.