Ägare

De största ägarna i framgår av nedanstående uppställning:

Ägarlista per den 28 december 2018

Ägare Antal aktier Andel av röster (%)
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 6 224 737 6,46
BNY Mellon NA (former Mellon), W9* 4 430 663 4,60
Newfour AB  2 200 000 2,30
Swedbank Försäkring AB  2 192 684 2,28
Ingemar Kihlström AB  2 025 999 2,26
Sällsam AB 2 023 029 2,10
MK Capital Invest AB 2 023 029 2,10
Sture Hallström Invest AB 1 727 997 1,79
Günther & Wikberg Holding AB 1 658 395 1,72
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 533 365 1,59
Övriga ägare 70 154 680 72,80
Totalt: 96 368 010 100,00

*Avser teknologi- och utvecklingspartnerns ägande (TTP, via förvaltningsstruktur)

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.