Ägare

De största ägarna i framgår av nedanstående uppställning:

Ägarlista per den 30 juni 2020

Ägare Antal aktier Andel av röster (%)
Cardeon Futuring Finance AB 9 350 000 7,32
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 7 309 879 5,72
Nilsson, Fredrik 5 578 767 4,37
BNY Mellon NA (former Mellon), W9* 5 508 514 4,31
Ålandsbanken i ägares ställe 2 098 610 1,64
MK Capital Invest AB  2 203 029 1,58
Sture Hallström Invest AB  1 827 997 1,43
Newfour AB  1 502 972 1,18
Hedlund, Sture 1 350 000 1,06
Övriga ägare (7 973 stycken)  89 015 197 69,68
Totalt: 127 741 456 100,00

*Avser teknologi- och utvecklingspartnerns ägande (TTP, via förvaltningsstruktur)

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.