Ägare

De största ägarna i framgår av nedanstående uppställning:

Ägarlista per den 30 december 2020

Ägare Antal aktier Andel av röster (%)
Cardeon Futuring Finance AB 9 350 000 6,3
Avanza Pension Försäkrings AB 9 115 943 6,1
BNY Mellon NA (former Mellon), W9* 6 454 612 4,3
Seth Martin Fredrik Nilsson 4 291 045 2,9
Nordnet Pensionsförsäkring AB 3 036 208 2,0
Ingemar Kihlström AB 2 176 491 1,5
MK Capital Invest AB  2 056 812 1,4
Ålandsbanken i ägares ställe 2 038 610 1,4
Sture Hallström Invest AB  1 755 718 1,2
Hedlund, Sture 1 350 000 0,9
Övriga ägare (8 009 stycken)  107 478 744 72,0
Totalt: 149 104 183 100,00

*Avser teknologi- och utvecklingspartnerns ägande (TTP, via förvaltningsstruktur)

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.