Ägare

De största ägarna i framgår av nedanstående uppställning:

Ägarlista per den 30 september 2019

Ägare Antal aktier Andel av röster (%)
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 6 635 990 6,77
BNY Mellon NA (former Mellon), W9* 4 549 492 4,64
Newfour AB  2 220 000 2,27
Ingemar Kihlström AB  2 176 491 2,22
MK Capital Invest AB 2 023 029 2,06
Sällsam AB 2 000 000 2,04
Sture Hallström Invest AB  1 827 997 1,87
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 687 155 1,72
Günther & Wikberg Holding AB 1 658 395 1,69
Ålandsbanken i ägares ställe 1 460 648 1,49
Övriga ägare 71 733 866 73,22
Totalt: 97 973 063 100,00

*Avser teknologi- och utvecklingspartnerns ägande (TTP, via förvaltningsstruktur)

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.