Ägare

De största ägarna i framgår av nedanstående uppställning:

Ägarlista per den 31 mars 2020

Ägare Antal aktier Andel av röster (%)
Cardeon Futuring Finance AB 9 350 000 7,35
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 7 487 660 5,88
Nilsson, Fredrik 5 782 810 4,54
BNY Mellon NA (former Mellon), W9* 5 508 514 4,33
Ålandsbanken i ägares ställe 2 831 315 1,87
Newfour AB  2 220 000 1,74
Ingemar Kihlström AB  2 176 491 1,71
MK Capital Invest AB 2 023 029 1,59
Sture Hallström Invest AB  1 827 997 1,44
Sällsam AB  1 547 677 1,22
Övriga ägare 86 952 592 68,33
Totalt: 127 258 085 100,00

*Avser teknologi- och utvecklingspartnerns ägande (TTP, via förvaltningsstruktur)

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.