Ägare

De största ägarna i framgår av nedanstående uppställning:

Ägarlista per den 31 december 2019

Ägare Antal aktier Andel av röster (%)
Cardeon Futuring Finance AB 9 350 000 7,40
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 7 586 288 6,01
Nilsson, Fredrik 5 733 333 4,54
BNY Mellon NA (former Mellon), W9* 4 549 492 3,60
Ålandsbanken i ägares ställe 3 337 679 2,64
Newfour AB  2 220 000 1,76
Ingemar Kihlström AB  2 176 491 1,72
MK Capital Invest AB 2 023 029 1,60
Sällsam AB 2 000 000 1,58
Sture Hallström Invest AB  1 827 997 1,45
Övriga ägare 85 494 754 67,69
Totalt: 126 299 063 100,00

*Avser teknologi- och utvecklingspartnerns ägande (TTP, via förvaltningsstruktur)

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.