Ägare

De största ägarna i framgår av nedanstående uppställning:

Ägarlista per den 30 september 2020

Ägare Antal aktier Andel av röster (%)
Cardeon Futuring Finance AB 9 350 000 7,32
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 8 952 178 6,00
BNY Mellon NA (former Mellon), W9* 6 454 612 4,33
Nilsson, Seth Martin Fredrik 5 000 000 3,35
Nordnet Pensionsförsäkring AB 3 832 833 2,57
Ingemar Kihlström AB 2 176 491 1,46
Ålandsbanken i ägares ställe 2 058 610 1,38
MK Capital Invest AB  2 056 812 1,38
Sture Hallström Invest AB  1 755 718 1,18
Hedlund, Sture 1 350 000 0,91
Övriga ägare (8 447 stycken)  106 116 929 71,17
Totalt: 149 104 183 100,00

*Avser teknologi- och utvecklingspartnerns ägande (TTP, via förvaltningsstruktur)

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.