Aktien

Prolight Diagnostic har gett ut aktier i ett aktieslag.

Aktierna har upprättats enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Endast ett aktieslag förekommer. Aktien är utställd på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden.

Aktiekapitalet i bolaget uppgår till 12 629 906,30 kr. Antalet aktier uppgår till 126 299 063 st, fördelade på ca 5400 aktieägare.

Handelsinformation

Prolight Diagnostics aktie handlas på NGM Nordic MTF sedan den 31 mars 2017.

Se detaljerad handelsinformation på NGM

Kortnamn för aktien: PRLD
ISIN-kod för aktien: SE0003618230

NGM Nordic MTF

Nordic MTF är en multilateral handelsplattform för listning och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper tillhörande Nordic Growth Market NGM AB. En multilateral handelsplattform (en MTF, Multilateral Trading Facility) är en handelsplattform i enlighet med MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är listade på Nordic MTF inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.