Aktien

Prolight Diagnostic har gett ut aktier i ett aktieslag.

Aktierna har upprättats enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Endast ett aktieslag förekommer. Aktien är utställd på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden.

Aktiekapitalet i bolaget uppgår till 14 910 418,30 kr. Antalet aktier uppgår till 149 104 183 st, fördelade på ca 7 340 aktieägare.

Handelsinformation

Prolight Diagnostics aktie handlas på NGM Nordic SME sedan den 31 mars 2017.

Se detaljerad handelsinformation på NGM Nordic SME

Kortnamn för aktien: PRLD
ISIN-kod för aktien: SE0003618230

NGM Nordic SME

NGM Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. NGM Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på NGM Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

Mentor

G&W Fondkommission

Tel 08-503 000 50
ca@gwkapital.se
www.gwkapital.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.