Ägarförteckning

De största ägarna i framgår av nedanstående uppställning:

Ägarlista per den 30 oktober 2021

Ägare Antal aktier Andel av röster (%)
Cardeon AB 9 350 000 6,27
Försäkringsbolaget Avanza Pension AB 8 552 436 5,74
BNY Mellon NA (former Mellon), W9* 6 454 612 4,33
Lars-Erik Tervakoski 2 374 705 1,59
Ingemar Kihlström AB 2 176 491 1,46
MK Capital Invest 2 056 812 1,38
Ålandsbanken i ägares ställe 2 015 163 1,35
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 806 204 1,21
Sture Hallström Invest AB 1 755 718 1,18
Jan Karlsson 1 613 000 1,08
Övriga ägare   110 949 042 74,41
Totalt: 149 104 183 100,00

*Avser teknologi- och utvecklingspartnerns ägande (TTP, via förvaltningsstruktur)

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.