Ägarförteckning

De största ägarna i framgår av nedanstående uppställning:

Ägarlista per den 30 juni 2022

Ägare Antal aktier Andel av röster (%)
Formue Nord A/S 38 258 775 13,79%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 12 679 354 4,57%
Cardeon AB (publ) 9 350 000 3,37%
Aileen McGettrick 8 290 816 2,99%
Julie Richards 8 290 816 2,99%
Paul Monaghan 8 290 816 2,99%
Steve  Ross 8 290 816 2,99%
BNY Mellon NA (former Mellon), W9* 6 454 612 2,33%
Günther & Wikberg Holding AB 4 558 693 1,64%
Gryningskust förvaltning AB 3 958 693 1,43%
Summa 108 423 391 39,09%
Övriga  (ca 6514)  169 046 947 60,91%
Totalt 277 470 338 100,00%

*Avser teknologi- och utvecklingspartnerns ägande (TTP, via förvaltningsstruktur)