Ägarförteckning

De största ägarna i framgår av nedanstående uppställning:

Ägarlista per den 31 mars 2022

Ägare Antal aktier Andel av röster (%)
Cardeon AB 9 350 000 5,13%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 8 410 725 4,61%
Steve  Ross 8 290 816 4,55%
Aileen McGettrick 8 290 816 4,55%
Julie Richards 8 290 816 4,55%
Paul Monaghan 8 290 816 4,55%
BNY Mellon NA (former Mellon), W9* 6 454 612 3,54%
Ingemar Kilhlström AB 2 176 491 1,19%
MK Capital Invest AB 2 056 812 1,13%
Sture Hallström Invest AB 1 350 000 0,74%
Summa 62 961 904 34,54%
Övrriga  (ca 6395)  119 305 194 65,46%
Totalt 182 267 098 100,00%

*Avser teknologi- och utvecklingspartnerns ägande (TTP, via förvaltningsstruktur)