Investor relations

VD Maria Holmlund presenterar bolaget på Småbolagsdagen Stockholm 3 juni 2019

Se presentationen av Prolight Diagnostics på Småbolagsdagen Stockholm 3 juni 2019.

VD Maria Holmlund presenterar bolaget på Stora Aktiedagen Stockholm 2018

Se presentationen av Prolight Diagnostics på Stora Aktiedagen Stockholm den 26 november 2018.

VD Maria Holmlund presenterar bolaget på Stora Aktiedagen Göteborg 2018

Se presentationen av Prolight Diagnostics på Stora Aktiedagen Göteborg den 12 november 2018.

Intervju med VD Maria Holmlund i samband med listningen på NGM NORDIC MTF den 31 mars

- Ett Point of Care test kan utföras på vårdcentral eller akutavdelning, istället för att skicka provet till sjukhuslabbet vilket kan ta tid. Det är extra viktigt eftersom många akutavdelningar är överbelastade. Genom att utesluta hjärtinfarkt redan på akutavdelningen kan onödig sjukhusvistelse undvikas, samtidigt som patient och vårdpersonal besparas tid och oro, och tidsvinsten kommer andra mer behövande patienter tillgodo, säger bolagets vd Maria Holmlund till Finwire.

Läs hela intervjun här

Ny teknologi upptäcker och utesluter hjärtinfarkt

- Prolight Diagnostics i Börshajen

Med bas i patenterad teknologi för blodprovsanalys utvecklar Prolight Diagnostics ett patientnära diagnostiksystem. Mobila instrument möjliggör tidig testning av hjärtinfarkt, vilket både kan rädda liv och spara in stora vårdkostnader.

Artikeln som PDF

Investeraravdrag i samband med nyemissionen

Prolight Diagnostics genomförde en nyemission under hösten 2016 och bedömer att företagets kriterier för investeraravdrag är uppfyllda.

Läs mer om investeraravdraget

VD Maria Holmlund presenterar Prolight Diagnostics

Se presentationen av Prolight Diagnostics på NGM Live den 10 november.

 
augusti 31 2021
Halvårsrapport 2021
november 23 2021
Kvartalsredogörelse Q3 2021

IR-kontakt

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.