Investor Relations

Prolight Diagnostics som investering

Ökad efterfrågan av säkra POC tester

Covidpandemin har ökat efterfrågan av säkra Point-of-care (POC) tester som kan utföras nära patienten.

Vi fyller ett behov på marknaden

Ambitionen är att erbjuda marknaden innovativa analyser via POC testing, med samma höga precision som vid centrala laboratorium, men med förkortad analystid.

Rätt diagnos effektiviserar vården

Kortare analystider och snabbare analyssvar medför säkrare patientprioriteringar och bättre patientflöde. På så sätt kan sjukvården spara både tid, pengar och resurser.

Läs mer.

Med potential att testa fler biomarkörer och multiplex

I dialoger med flera industripartners angående bolagets POC plattform har önskemål framförts om att inkludera fler biomarkörer för att kunna testa fler markörer samtidigt s k multiplex.

Läs mer.