Prolight Diagnostics

Patenterad teknologi för snabba diagnoser av hjärtinfarkt vid Point of Care testning

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära diagnostiksystem baserat på patenterad teknologi, för användning vid så kallad Point of Care Testning, POCT.

Analysen av blodprovet utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet där små mobila instrument möjliggör provtagning nära patienten och ger snabba provsvar. Detta innebär att beslut kan tas tidigt i vårdkedjan.

Om POCT

PLD Micro Flex

Prolight Diagnostics har startat utveckling av ett nytt testsystem, PLD Micro Flex, för att skapa en plattform som ger snabba resultat med  hög testprestanda och flexibilitet. Det första planerade kliniska området är hjärtmarkörer, inkluderat högkänsligt Troponin för att diagnosticera hjärtinfarkt.

PLD Micro Flex

Prolight Diagnostics har bedrivit forskning och utveckling inom området Point of Care Testning och Micro Elisa sedan 1999.

Micro Elisa

Micro ELISA är en vidareutveckling för små format av en etablerad metod för diagnos av sjukdom genom mätning av biomarkörer. Det är den grundläggande teknologin bakom PLD Micro Flex.

Micro Elisa och Flex membrane