Ledning

Maria Holmlund VD

Maria Holmlund har en Fil kand i kemi och Biologi från Uppsala Universitet samt en Master of Science från University of North Carolina. Holmlund har 30 års erfarenhet inom Life Science och Diagnostikområdet. Hon har arbetat på ledande befattningar med fokus på marknadsföring i internationella diagnostikbolag som Pharmacia Diagnostics, Boehringer Mannheim, Roche Scandinavia, Phadia och Thermo Fisher Scientific. Styrelseledamot i Biovica AB.

Masoud Khayyami CTO/Styrelseledamot

Dr. Masoud Khayyami är Bolagets grundare och ansvarig för metodutvecklingen. Khayyami är doktor i kemi vid Lunds Universitet och har gedigen erfarenhet från forskning inom medtech- och biotekniksektorerna. Han har entreprenörerfarenhet (Acromed Invest AB) och expertiskunnande inom tillämpad medicin, mikrobiologi- och biotechområdet, särskilt vad gäller utveckling av olika typer av biomolekyler för kommersiell användning och forskning inom biologiska applikationer. Khayyami är styrelsemedlem i fyra andra medtech bolag och VD för Spectracure AB. Han har 25 publicerade vetenskapliga artiklar samt sex patent/patentansökningar av vilka de flesta är internationella.