Finansiell kalender

november 20 2018
Kvartalsredogörelse Q3 2018
november 26 2018
Presentation

Den 26 november på Aktiespararnas Investerarkonferens på Sheraton Hotel i Stockholm.

Anmälan för Stora Aktiedagen hittar du på: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagen-stockholm-2018 

februari 14 2019
Bokslutskommuniké 2018

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.