Finansiell kalender

februari 14 2019
Bokslutskommuniké 2018
april 26 2019
Årsredovisning 2018 (under vecka 17)
maj 16 2019
Kvartalsredogörelse Q1 2019
augusti 28 2019
Delårsrapport Q2 2019
november 20 2019
Kvartalsredogörelse Q3 2019

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.