Finansiell kalender

april 26 2019
Årsredovisning 2018 (under vecka 17)
maj 16 2019
Kvartalsredogörelse Q1 2019
augusti 28 2019
Halvårsrapport 2019
november 20 2019
Kvartalsredogörelse Q3 2019

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.