Aktiekapital

I Prolight Diagnostics finns 76 629 389 aktier med ett kvotvärde om 0,1 SEK. Aktiekapitalet uppgår till 7 662 938,9 SEK.

Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan bolagets bildande.

Händelse Registreringsdatum Aktiekapital Ackumulerat aktiekapital Antal aktier Ackumulerat antal aktier Kvotvärde (SEK)
Bolagets bildande 1999-05-18  100 000,00 100 000,00 1 000 1 000  100,00
Split     1999-10-04   100 000,00 99 000 100 000  1,00
Nyemission       1999-10-04  30 000,00 130 000,00 30 000 130 000  1,00
Nyemission      1999-12-22  50 000,00 180 000,00 50 000 180 000  1,00
Nyemission      2000-08-30  45 000,00 225 000,00 45 000 225 000  1,00
Nyemission       2001-04-17  180 000,00 405 000,00 180 000 405 000  1,00
Nyemission        2003-02-27  9 186,00 414 186,00  9 186  414 186  1,00
Nyemission       2003-04-14  2 000,00 416 186,00   2 000  416 186  1,00 
Nyemission        2005-11-28  5 059,00 421 245,00  5 059  421 245  1,00
Split     2006-08-17   421 245,00  3 791 205  4 212 450  0,10
Nyemission        2006-08-17  210 622,50 631 867,50  2 106 225  6 318 675  0,10
Nyemission     2009-01-02   829 990,40 1 461 857,90  8 299 904  14 618 579  0,10
Nyemission        2010-03-24  46 500,00 1 508 357,90  465 000  15 083 579  0,10
Nyemission      2010-09-28  32 500,00 1 540 857,90  325 000  15 408 579  0,10
Nyemission        2011-05-16  118 527,50 1 659 385,40  1 185 275  16 593 854  0,10
Nyemission     2013-11-19  53 775,90 1 713 161,30  537 759  17 131 613  0,10
Nyemission        2015-11-03  437 897,50 2 151 058,80  4 378 975  2 151 0588  0,10
Nyemission      2016-12-09 3 405 066 5 556 125,40 34 050 660  55 561 254  0,10 
Nyemission  2017-03-29 167 715 5 723 840,40 1 677 150 57 238 404 0,10
Nyemission  2017-05-15  169 395  5 893 235,50 1 693 950 58 932 355 0,10

 

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.