Ägare

De största ägarna i framgår av nedanstående uppställning:

Ägarlista per den 29 december 2017

Ägare Antal aktier Andel av röster (%)
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 3 752 477 6,32
Ingemar Kihlström AB 2 076 491 3,50
Sällsam AB 2 001 000 3,37
Fårö Capital AB 1 929 589 3,25
MK Capital Invest AB 1 878 584 3,16
Newfour AB 1 872 893 3,15
Günther & Wikberg Holding AB 1 538 269 2,59
Bnymsanv Re Bnym Re Redmayne Nomine* 1 326 800 2,23
Nordnet Pensionsförsäkring 1 122 850 1,89
Mats Danielsson 1 035 700 1,74
Övriga ägare 40 837 055 68,78
Totalt: 59 371 708 100,00

*Avser teknologi- och utvecklingspartnerns ägande (TTP, via förvaltningsstruktur)

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.