Ägare

De största ägarna i framgår av nedanstående uppställning:

Ägarlista per den 29 mars 2018

Ägare Antal aktier Andel av röster (%)
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 4 684 856 6,15
Ingemar Kihlström AB 2 176 491 2,86
Newfour AB 2 039 559 2,68
Sällsam AB 2 001 000 2,62
MK Capital Invest AB 1 978 584 2,60
Färö Capital AB 1 890 660 2,48
Sture Hallström Invest AB 1 666 500 2,19
Bnymsanv Re Bnym Re Redmayne Nomine* 1 651 153 2,17
Günther & Wikberg Holding AB 1 347 448 1,77
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 050 310 1,38
Övriga ägare 55 743 879 73,13
Totalt: 76 230 440 100,00

*Avser teknologi- och utvecklingspartnerns ägande (TTP, via förvaltningsstruktur)

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.