Ägare

De största ägarna i framgår av nedanstående uppställning:

Ägare Antal aktier Andel av röster (%)
Nordnet pensionsförsäkring AB 4 745 545 8,05
G&W Kapitalförvaltning 3 580 000 6,07
Bnymsanv Re Bnym Re Redmayne Nomine 3 371 100 5,72
Dividend Sweden AB 2 720 198 4,62
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 2 385 051 4,05
Ingemar Kihlström AB 2 076 491 3,52
Sällsam AB 2 001 000 3,40
Fårö Capital AB 1 929 589 3,27
MK Capital Invest AB 1 878 584 3,19
Newfour AB 1 872 893 3,18
Övriga ägare 32 371 904 54,93
Totalt: 58 932 355 100,00

Ägarförteckning per den 30 juni 2017.

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.