Ägare

De största ägarna i framgår av nedanstående uppställning:

Ägarlista per den 28 september 2018

Ägare Antal aktier Andel av röster (%)
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 6 442 122 6,91
Newfour AB 2 220 000 2,38
Swedbank Försäkring AB 2 200 084 2,36
Ingemar Kihlström AB 2 176 491 2,33
BNY Mellon NA (former Mellon), W9* 2 050 098 2,20
Sällsam AB 2 025 999 2,17
MK Capital Invest AB 2 023 029 2,17
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 904 090 2,04
Sture Hallström Invest AB 1 727 997 1,85
Günther & Wikberg Holding AB 1 658 395 1,78
Övriga ägare 68 823 525 73,80
Totalt: 93 251 830 100,00

*Avser teknologi- och utvecklingspartnerns ägande (TTP, via förvaltningsstruktur)

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.