Ägare

De största ägarna i framgår av nedanstående uppställning:

Ägarlista per den 29 juni 2018

Ägare Antal aktier Andel av röster (%)
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 4 938 658 6,44
Ingemar Kihlström AB 2 176 491 2,84
Bnymsanv Re Bnym Re Redmayne Nomine 2 050 098 2,68
Newfour AB 2 039 559 2,66
Sällsam AB 2 001 000 2,61
MK Capital Invest AB 1 978 584 2,58
Sture Hallström Invest AB 1 666 500 2,17
Günther & Wikberg Holding AB 1 347 448 1,76
Swedbank Försäkring AB 1 270 824 1,66
Sture Hedlund 1 000 000 1,30
Övriga ägare 56 160 223 73,29
Totalt: 76 629 385 100,00

*Avser teknologi- och utvecklingspartnerns ägande (TTP, via förvaltningsstruktur)

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.